« Назад

Грижа за природата

Мезакорона винаги е била заинтересована за влиянието на нейното производство върху околната среда. В началото на  80-те компанията предлага „Протокол за производство на висококачествени вина от Трентино” , чиято цел е да регулира култивирането и отглеждането на нови лозя, съобразени с опазването на околната среда и да насърчава устойчивото земеделие в района. В наши дни този този протокол регулира над 90 % от производството на вина в Трентино. Техническа комисия наблюдава за спазването на  протокола и преди въвеждането на нов метод или продукт предварително се правят тестове и проучвания. Непрекъснато се осъвременяват системите за контрол, а самите винарните участват във формирането на фонда за осъществяването им.
За да се създаде високо качество на системата е необходимо да има силна връзка със земеделските производителите. За да се засили тяхната заинтересованост към околната среда е необходимо да им се гарантира справедлив и стабилен доход. Затова група „мениджъри” на лозята работят рамо до рамо със земеделските производители и ги съветват при взимането на решения, информират ги за технически подобрения в областта и първите, които виждат резултата са самите земеделци.
С цел да се намали химическата обработка максимално са въведени нови алтернативни методи, така например правилното използване на мед и сяра (разрешени също и при биологичното отглеждане), използване на „добри” насекоми или „сексуалното объркване” – биологична система, която се използва срещу вредителите. Иновативни напоителни системи осигуряват оптималното използването на водните ресурси и гарантират, че водата достига само там, където е най-необходимо. Така системата се грижи за увеличаване на производството, но едновременно с това и гарантиране на качеството и здравните стандарти за гроздето и околната среда.
Тревата растяща между лозите ги предпазва от ерозията и при подрязването й самите отпадъци служат като естествен тор, използването на търговски торове е значително ограничено. По време на гроздобера берачите избират на ръка кои гроздове да бъдат селектирани и откарани във винарната.
Всички тези методи пазят естественият баланс на растенията и предотвратяват от евентуални заболявания. Те обаче са значително по-трудоемки и по-скъпи, тези щадящи природата техники са около три пъти по-скъпи от конвенционалното управление на лозята. Въпреки това ползите от неизползването на пестициди многогратно компенсират допълнителните разходи
Приблизително 70% от винарната e разположена под земята, което е замислено с цел да се намали използването на климатични системи в помещенията.
Отпадъчните води се третират с биологични пречистватели (технологии на базата на активна кал), преди да бъдат върнати в реката.
По-голяма част от електрическата енергия използвана от Мезакорона идва от водноелектрически централи.
Голямо внимание се обръща на намаляването на опаковките и на сортиране на отпадъците за рециклиране.
Благодарение на сътрудничеството й с нейните земеделски производители, Мезакорона предприема всеобхватни подходи за запазване чистотата на региона.