« Назад

Условия за съхранение и използване на личните данни

1. Събиране на информация
От 25 май 2018г. e в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.
В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на услуги, Оптимист1  ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата – доставка на стоки, и ги пази отговорно и законосъобразно.
Информация относно компетентния надзорен орган
1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg
Оптимист1  ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
Текстовете по-долу ще ви разяснят каква информация ни е необходима, защо имаме нужда от нея и как я използваме. Ваше право е да ограничите нашия достъп до нея, както и да изтриете напълно Вашите лични данни от нашия сайт. пази отговорно и законосъобразно.
ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:
2. Данни за извършване на доставка (имена, телефон, адрес и др.)
•    Доставка продуктите на желания от Вас адрес
Контакт с потребителя и изпращане на информация към него
•    Участие в бонусната ни програма
•    Изпращане на информационен бюлетин, имейли със специални предложения, промоции, промо кодове, новини и нови функционалност
3. Поверителност при извършване на електронна търговия
Ние сме единствените собственици на информацията събирана през този сайт. Личната ви идентификационна информация няма да бъде продавана, обменяна, прехвърляна или предавана на която и да е друга компания, по каквато и да е причина, без вашето изрично съгласие, освен в обичайните случаи, когато е нужно да се изпълни заявка и/или трансакция, например за изпращане на поръчка.
4. Отписване от имейл абонамента
Ние използваме имейл адреса, който ни предоставяте с цел да ви изпращаме информация и обновления, свързани с нашият сайт. Ако, в който и да е момент, решите, че искате да се отпишете от имейл абонамента и не желаете да получавате повече имейли в бъдеще, ви молим да ни информирайте за да можем да премахнем мейла ви от нашия бюлетин.
5. Изтриване на информация
Във всеки момент по ваше желание се ангажираме да изтрием клиентската информация, която ви идентифицира като клиент, в това число информацията вашетоиме,имейл адрес, телефон, адрес за доставка, дата на раждане, данни за издаване на фактура, както и всяка информация, която да ви свързва с направените от вас поръчки в сайта на Optimist1.com. Ако желаете да изтрием личните ви данни (име, мейл адрес, телефоннен номер, адрес за доставка на поръчки) е необходимо да ни пишете на мейл адрес office@optimist1.com, където в свободен текст конкретно и ясно да опишете желанието ви да изтрием вашите лични данни (име, мейл адрес, телефоннен номер, адрес за доставка на поръчки).
6. Разкриване пред трети страни
Компанията ни под никаква форма и пред никакъв предлог не разкривам информация за вашите лични данни и вашите поръчки към трети лица, освен когато това не е свързано с изпълнение на ваша поръчка или е сме задължени да разкрием тази информацията от държавен орган или съответния компетентен съд. Ние не продаваме, търгуваме или по друг начин трансферираме вашата лична идентификационна информация към външни страни. Това не включва доверени трети страни, които ни помагат в оперирането на нашия уеб сайт , при условие, че страните са съгласни да пазят тази информация в пълна конфиденциалност.
7. Вашите права
С използването на сайта на Optimist1.com вие имате следните права:
•    право на ограничаване на обработка на личните ви данни
•    право на преносимост на личните ви данните (само след изпратен от вас мейл с конкретно искане за това до мейл адрес office@optimist1.com)
•    право на корекция на личните ви данни, което е възможно да коригирате в „Персонални настройки“.
•    право на изтриване на личните ви данни (само след изпратен от вас мейл с конкретно искане за това до мейл адрес office@optimist1.com)
Цитираните права по в настоящата точка могат да бъдат ползвани от вас след изпратен от вас мейл с конкретно искане за това или инструкции как да се справите и самостоятелно до мейл адрес office@optimist1.com. Можете да се свържете с наш служител на тел. +359 294 333 13
8. Съгласие
С използването на сайта Optimist1.com, вие се съгласявате с нашата политика на поверителност и политиката ни за защита на личните ви данни.