« Назад

Традиции без граници

Традицииите следват неразделно желанието за развитие и креативност на всички от екипа, като в основата стоят изследвания , непрекъснати обучения и грижи. Технологии и иновативни методи се проучват и се въвеждат непрекъснато, за да се обновява дружеството като цяло. Маркати се основават изцяло на балансирането на тези два принципа – традиции и технологични иновации. Следвайки философията си компанията наскоро започва проект за реновиране на бизнеса, инсталирани са нови бутилиращи линии, преустройва и разширява складовете, и преустройва управлението. Обръща се специално внимание на развитието на вкусовете и новите тенденции на пазара, като вече обновената продукция е способна да отговори на изискванията на все по-взискателния и селективен пазар. Хармонията във вкусовете, проучванията в областта на най-добрите есенции, избора на най-качествени материали и суровини, комбинирани с текущия контрол на етапите на производство, са фактори, оформили значението на Маркати и са ги превърнали в компания – еталон.
Продуктите успяват и на международни пазари, благодарение на тяхното високо качество и разновидност от аромати и вкусове.